Pokyny k spolupráci
Obchodné podmienky


V tejto časti nájdete pokyny ako postupovať, ktoré sú zároveň aj podmienkou k vzájomnej spolupráci. Pokyny k spolupráci sú Obchodnými podmienkami poskytovania služieb v zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike.


Pokyny k vzájomnej spolupráci


Prečítajte si prosím nasledovné pokyny a  pred odoslaním kontaktného formulára potvrďte, že ste im porozumeli, akceptujete podmienky a ich dodržiavanie. Porušením týchto podmienok vyjadrujete svoj nesúhlas s nimi a v tom prípade bude ďalšia spolupráca ukončená. Platby za nezrealizované riutály je možné vrátiť po vyslovenom vyžiadaní, ešte pred ich zrealizovaním. Na Váš email dostanete po vykonaní rituálnych prác fotodokumentáciu z rituálu ktorý bol vo Váš prospech vykonaný.

Sila mágie funguje vždy, nejedná sa iba o vieru nie je závislá na tom či v mágiu veríte alebo nie. Rýchlosť a spôsob manifestácie mágie je závislá od Vášho celkového postoja k požadovanému cieľu.

Základné podmienky k tomu aby sa rituály manifestovali podľa zámeru sú: mlčanlivosť a sebadisciplína. O našej spolupráci až do momentu splnenia objednávky máte vedieť iba Vy a Ja. Po celú dobu našej spolupráce usmerňujte svoje myslenie a konanie v súlade s cieľom. Nerobte unáhlené rozhodnutia, ktoré by mohli vytvárať zbytočné prekážky a tým predlžovať dobu manifestácie rituálov, komplikovať priebeh vytvárania situácií vedúcich k cieľu.

Ak nie ste schopný/á nastaviť svoje myslenie a konanie v súlade s požadovaným cieľom, nežiadajte o podporu prostredníctvom rituálov.

Energo-informačné porcie vytvorené rituálmi pôsobia na tvorbu zámeru okamžite, čo sa sa prejavuje priťahovaním situácií a ľudí ktorí Vás privedú k cieľu. Môže sa stať, že niečomu zo začiatku nebudete rozumieť, aj tak zostaňte pokojný/á a nerobte žiadne kontraproduktívne kroky. Pred očami si stále uchovajte svoj cieľ. 

Predtým ako zaplatíte za objednané služby sa uistite, že ste s formou akou ste sa rozhodli riešiť Váš problém na 100% stotožnený/á a neboli ste nikým k rozhodnutiu zmanipulovaný/á.

O termíne rituálnych prác Vás vopred budem informovať dohodnutým spôsobom. Ak si nie ste istý/á a nedôverujete mojim službám, neobjednávajte si ich. Nevzniknú tak zbytočné nedorozumenia.

Za vykonané práce už nie je možné vrátiť platbu späť.

Pôsobenie rituálov nie je možné negovať. Jedná sa o duševnú činnosť mága, ktorú nie je možné vrátiť ani stornovať ak Vám nevyhovuje. Nejedná sa o tovar. Objednanú službu vždy vykonám na 100 percent so zámerom na ktorom sme sa dohodli a za ktorý zaplatíte. Ak s týmto nesúhlasíte, NEOBJEDNÁVAJTE SI moje služby.

Ak riešite problém/požiadavku s 1 mágom, neobjednávajte si rovnaké služby u ďalších mágov, mentalistov, ani v tom istom čase nevyužívajte iné služby na úpravu energetiky Vášho tela, alebo psychiky. Takéto konanie môže mať za následok  vzájomné negovanie. Nezúčastňujte sa prednášok, seminárov, či školení so zameraním na ovplyvňovanie psychiky a podvedomia.

Aby sa vývoj udalostí pohol včas smerom dopredu musíte žiť v súlade s cieľom. Mágia pritiahne okolnosti a ľudí  a vtiahne Vás do situácií, ale nedokáže Vás preniesť na miesto ich realizácie.  Žite tak, ako keby ste svoj cieľ už dosiahli. K tomu potrebujete aby Vaše pôsobenie na realitu zosilnelo v súlade s cieľom. Chcete predsa do svojho života privolať pre seba VEĽKÉ ZMENY.

Každý mesiac od Vás očakávam informácie týkajúce sa zmien vo Vašom živote v súvislosti s objednanou mágiou. Nerobte tak hneď po pár dňoch. Všetko vyžaduje svoj čas. Ak v dohodnutý termín nedostanem žiadnu správu, považujem Vašu požiadavku za vyriešenú a naša spolupráca je ukončená. O spôsobe vrátenia nespotrebovanej sumy za rituály sa dohodnite so mnou cez e-mail.

Radikálne zmeny vyžadujú veľa malých zmien vo Vašom živote a je preto určite nebude stačiť vykonať 1 rituál.

Požiadavka, ktorú mágiou chcete vyriešiť sa skladá z viacerých drobných zmien. Preto silný mágovia pracujú s viacerými rituálmi, ktoré upravujú realitu cez drobné zmeny aby cieľ ktorý dosiahneme bol pevný a stabilný.

Po konzultáci obdržíte Rituálny plán, ktorý obsahuje všetky rituály a aj konečnú sumu za magické práce.

Ak si objednáte iba samostatný rituál z cenníka, po vykonaní magických prác obdržíte dohodnutým spôsobom fotodokumentáciu z rituálu poprípade aj iný materiálny výstup (talizman a pod.) poštou alebo osobným prevzatím na dohodnutom mieste. Týmto sa naša spolupráca vzhľadom na objednanú službu končí. Nasledujúca spolupráca je možná po obdržaní novej požiadavky.