Mágiu vykonávam pre Vás už 100-ky inkarnácií.

Praktizujem aj santerijské rituály pôvodom z oblastí latinskej Ameriky a hoodoo rituály, ako aj rituály vlastnej tvorby.

Som Mág / Čarodejník, Učiteľ, Sprievodca, poskytujem rady a sprievodnú pomoc v zložitých situáciách Vášho života.
Úpravu reality prostredníctvom rituálov vykonávam so zodpovednosťou a najlepšie ako viem.

Mágii rozumiem a viem ako a za akých podmienok sa realita manifestuje po zásahu mága. S istotou  tvrdím, že mágia funguje a prejaví sa vždy.

Na mojom pracovnom oltári modelujem Váš budúci  život, situácie, stretnutia a miesta v ktorých sa ocitnete.


Som pripravený Vám ihneď pomôcť.

Zmeňte svoj život teraz, nečakajte.


Vykonávam rituály na ochranu, exorcizmus, odrábanie kliatieb, rituály milostnej mágie, rituály na odstránenie bariér, rituály progresu a pritiahnutie úspechu, či slávy, kúzla na privolanie klientov, alebo dobrej práce. Hoodoo rituály, kúzla zdravotnej mágie, rituály plodnosti, kúzla pre urovnanie vzťahov v rodine i pracovných kolektívoch, kúzla na ovplyvňovanie myšlienok, snov, návykov, kúzla na odstránenie závislostí. A mnoho iných.

Marian Magic Santéro