Očisty osôb

LimpiézaOčistný rituál je základom pre započatie akýchkoľvek magických prác. Pretože si "ponesiete batoh" starých programov, kliatieb, lariev, privtelených duší a iných negatívnych vplyvov na ceste k zmene, pravdepodobnosť úspechu sa výrazne znižuje a niekedy sa blíži až k hodnote nula.
K vyvolaniu zmien k progresu vo Vašom živote je najskôr potrebné odstrániť nepotrebnú - škodlivú energiu, ktorá voči novým zmenám pôsobí deštruktívne a odvádza Vás neustále naspäť k starým zvyklostiam, k starému spôsobu života, ktorý mal za následok, že ste vyhľadali moju pomoc. Ak ste sa seriózne rozhodli podniknúť životné zmeny očistný rituál je najzákladnejšia vec ktorú musíte podstúpiť. K tomu aby boli dôkladne ostránené všetky škodlivé vplyvy z Vášho života je nutná profesionalita. Povedzme si otvorene: vidíte energie, cítite cudzei entity, viete akým spôsobom a príkazmi odstránite programy a iné cudzie energie? K tejto práci je nutné využiť iba  profesionálne vyškoleného mága so silnou pozitívnou energiou. Výsledok je veľmi závisí aj od výberu vhodného typu rituálu.

Účinky a trvácnosť energetickej očisty závisia aj od Vášho nasledujúceho správania sa. 

Očista je znovuzrodenie, nový začiatok, preto nie je vhodné sa vracať k minulosti.


PREJAVY VPLYVOV NEGATÍVNEHO POSOBENIA NA ČLOVEKU

Pokiaľ spozorujete niektoré z nasledovných symptómov, bez váhania sa objednajte u Profesionálneho Čarodeja k vykonaniu magického zásahu.

 • stránenie sa spoločnosti
 • neustály vnútorný nepokoj, bezdôvodný stres
 • časté zmeny nálad, väčšinou k horšiemu stavu
 • dlhodobo znížená imunita
 • časté a dlhotrvajúce ochorenia
 • zhoršenie zraku a sluchu
 • prehnaná sebaľútosť
 • neschopnosť empatie
 • veľká náchylnosť k zraneniam
 • extrémne metabolické zmeny
 • výskyt veľkého počtu silných zlozvykov
 • stupňujúca sa podráždenosť
 • pocity beznádeje
 • dlhodobá životná stagnácia
 • silný pocit ťažobného smútku
 • časté bolesti hlavy a celková slabosť
 • nedostatok sily
 • nekľudný spánok
 • nepríjemné a opakujúce sa sny, nočné mory
 • neschopnosť koncentrácie v prítomnom okamihu
 • strácanie predmetov
 • veľké úniky peňazí
 • stále sa opakujúce chyby, alebo situácie
 • reakcie neadekvátne podnetu
 • zhoršenie medziľudských vzťahov
 • časté nedorozumenia
 • pocit odcudzenia priateľov a rodiny

Kliatba čiernou mágiou, urieknutie

Prílišná spavosť, alebo silná nespavosť.
Extrémne vyčerpanie celého organizmu.
Sluchové, alebo zrakové halucinácie.
Triašky, zimnice, bolestivé pichanie v hlave.
Pálenie alebo chvenie v oblasti temena a tretieho oka.
Náhle objavenie sa nevyliečiteľnej choroby.

 

Posadnutie, privtelenie cudzej duše, alebo astrálnej larvy

Potreba násilia, alebo sebapoškodzovania
Časté a nepochopiteľné zmeny správania
Neschopnosť dodržať vlastné morálne zásady
Rozpoltenie osobnosti, vnútorný nepokoj
Dezorientácia ohľadom seba samého
Vnútorné hlasy , nutkavé myšlienky
Zníženie mentálnej kapacity
Falošné spomienky
Opakujúce sa nočné mory s prvkami násilia


PRÍKLADY OČISTNÝCH RITUÁLOV


Očistný rituál "Limpiéza"

 

Očistný rituál šamanského typu za pomoci spirituálnych patrónov a elementálov prírody. Vykonáva sa v ohňovom kruhu materiou primou priamo na tele klienta. Úkon je vykonávaný 2- 4 čarodejmi. Klient participuje podľa zadávaných inštrukcii dychom, koncentráciou a zariekaním. Na očistu treba prísť v čiernom tričku a priniesť si biele tričko na prezlečenie. Následne je treba dodržiavať všetky odporučenia.

Rituál je možné vykonávať aj na diaľku, prostredníctvom zaslanej fotografie celej postavy.


Očistný rituál "Fundanga"

Očistný rituál FundangaHĺbková extrakcia negatívnej energie z aury človeka, vykonaná dominanciou nad štyrmi elementmi. Rázne pretnutie negatívnej vibrácie a jej odpálenie z biopoľa osoby. Používa sa na okamžité zastavenie pôsobenia negatívnej energie a v prípadoch silného znečistenia energetického systému, keď už osoba sama o sebe produkuje a vyžaruje negatívne vibrácie. Rituál sa vykonáva na diaľku, prostredníctvom zaslanej fotografie celej postavy.