Zdravotné rituály

Doktor HernandezĽudské telo funguje od samotného stvorenia ako dokonalý organizmus, ako dokonalá súhra jednotlivých častí, ktoré sa vzájomne podporujú a dopĺňajú. Nad týmto celkom vládne súbor nevedomých programov, ktoré zabezpečujú jeho bezchybné fungovanie. Každá časť organizmu je napájaná priamo z jednotlivých buniek, ktoré sú napojené na priamy zdroj Vedomie. Príjem energie potravou má vo veľkej miere stavebnú funkciu(rast a regenerácia - výmena opotrebených častí za nové). Ostatnú silu získavame cez vlastné bunky priamo zo zdroja Vedomia. My sme tým Vedomím. Energia podľa fyzikov vyjadruje nejakú prácu. Prácou je pohyb častíc, prácou je samotný život. Takže nie je pravdou to že "získavame energiu z potravy". My energiu vytvárame, my energou žijeme.

Akí sme ako celok, také fyzické telo si tvoríme, aj prostredníctvom príjmu potravy. Organizmus funguje ako samostatný celok, avšak je súčasťou a závislý na okolí. Preto reaguje život mimo svoj priestor ako aj na vnútorný život - myšlienky, emócie. Ak "centrálny počítač" - EGO zmení na základe rôznych podnetov postoj k samému sebe telo aktivuje program ktorý tento postoj podporuje. Program sa spustí najskôr na vedomej úrovne (uvedomujeme si čo a prečo tak robíme), ktorý sa po súvislom opakovaní zautomatizuje a prejde do podvedomia, ktoré riadi automatické procesy. Takýto program však nie vždy je v súlade so zdravým fungovaním organizmu, čo má za následok spúšťanie iných programov uvádzajúcich opakovane telo do stavu optimálneho fungovania. Táto deštrukcia a regenerácia sa opakuje pokiaľ sa tkanivá úplne neopotrebujú a tak prichádzajú vážne ochorenia. Upraví sa napr. postoj tela, prísun energie do jednotlivých orgánov, buniek, nervov, svalov. A to ma za následok pomalé odumieranie niektorých jeho častí.

Ak svoje myslenie nastavíte na „mód zbytočnosti“ svojej existencie v tomto tele, napr. z dôvodov, že sa neviete vysporiadať s nejakým závažným problémom, situáciou, Organizmus dostáva opakované informácie chybách celku. Pre dušu - vedomie, je to časom informácia o ukončení inkarnácie v tomto tele. Veľmi zjednodušene by sa takto dal načrtnuť pôvod „smrteľných“ ochorení.
Za väčšinu ochorení si môžeme sami.

Vrodené, dedičné choroby, vznikajú podobne, ale ich vznik ma za následok aj viacero iných faktorov. Keďže naše bytie existuje vo viacerých telesných schránkach, priamo to súvisí s pokračovaním predchádzajúcich inkarnácii.

Zdravotná Mágia sa zaoberá odhalením otvorením-liečením zablokovaných energetických dráh, ktoré distribujú životné informácie medzi jednotlivými bunkami. Dekóduje programy, ktoré pôsobia deštrukčne na celok a tým je možné započať proces liečby.

Ako pri každom druhu mágie je nutné plné nasadenie zo strany liečeného. To znamená, ak nájdeme pôvod ochorení, bloky - deštrukčné programy, je potrebné pracovať na zmene myslenia, zmene stereotypov, ktoré Vás k chorobe priviedli.

Nie je možné sedieť doma a čakať, že sa zázračne vyliečite. Za pomoci mágie sa dostanú do vášho tela - buniek pokyny k spusteniu liečebných programov a tak začne liečba postihnutého miesta. Avšak platí že liečba musí byť kompletná (fyzická, psychická, emočná), aby mohol život ďalej prúdiť a nevytvárali sa tak nové bloky vo forme destrukčných programov.

ZATIAĽ ČO JA PRE VÁS BUDEM ČAROVAŤ, TAK VY...

• Staráte sa o svoj výzor
• ak je to možné tak cvičíte
• pekne sa obliekate
• upravíte stravovanie
• nespoliehate sa len na zázračné pilulky
• čítate literatúru alternatívnej medicíny, fytoterapiu (bylinky)
• čítate motivačné knihy na osobnostný rozvoj
• nastavíte svoje myslenie ako keby ste sa práve znovu narodili a dostali novú šancu
• nájdite svoje nové životné ciele, ktoré ste zatiaľ nezrealizovali a stále by ste to radi urobili.


Objednávka mágie

Pošlete mi emailom objednávku na tarotovú analýzu, resp. na rituál, bez rituálneho plánu.
Do 7 kalendárnych dní pre Vás vyhotovím Rituálny plán ušitý na mieru.
Pozorne si prečítajte pokyny s navrhovaným postupom a nechajte si všetko dôkladne prejsť hlavou. Ak potrebujete na to pár dní pokojne tento čas využite do maxima.
Ak ste sa stotožnili s mojim plánom a rozhodli ste sa pre cestu k cieľu prostredníctvom mágie, napíšte mi a uhraďte sumu za rituály. Doručíte mi energetické volty, fotografie a ja začnem pracovať na Vašich rituáloch. Rituály robím bez vašej prítomnosti, dištančnou formou.
Po začatí prác Vás budem kontaktovať na určenie termíny priebežnej správy o Vami spozorovaných zmenách týkajúcich sa nášho spoločného cieľa. Zároveň Vám pošlem fotodokumentáciu z Vašich rituálov.
V dohodnutom termíne mi pošlete emailom priebežnú správu o vývoji situácie a opíšete ako sa Vám darí meniť seba a svoj život. Podľa týchto informácii nasmerujem ďalšie rituály a ak to bude potrebné napíšem požiadavky k Vám. Ak nebude treba nič meniť, resp. niečo kľúčové vykonať z Vašej strany, iba Vám oznámim termín ďalšej priebežnej správy a pokračujeme v rituáloch podľa plánu.
Na splnení úlohy s Vami pracujem až do momentu kedy ste s výsledkom spokojný, alebo do momentu kedy požiadate o ukončenie spolupráce.


Vyhradzujem si právo odmietnuť klienta, ktorý nie je schopný spolupráce. Prejavuje sa ako neprimerane obsesívny, hysterický, prípadne trpí nejakou nezvratnou psychickou poruchou a požadovaných osobnostných zmien nie je schopný, alebo ich vyslovene odmieta.

UPOZORNENIE:

Neobjednávajte si magické práce súčasne u iných mágov a ani v tom istom čase nevyužívajte iné služby na práce s Vašimi energiami, pretože by sa naše "práce" navzájom rušili a negovali. Počas doby kedy spolupracujeme sa nezúčastňujte prednášok, seminárom, či školení so zameraním na ovplyvňovanie psychiky a podvedomia.

O našej spolupráci máte vedieť iba Vy a Ja. Mágia musí ostať v tajnosti, s nikým sa o magických rituáloch vykonávaných pre Vás nerozprávajte. Informácie sa môžu dostať k Vaším nepriateľom, či neprajníkom a mohli by vám to prekaziť intrigami, alebo priamym útokom čiernej mágie.