San Cipriano

Svätý CypriánSan Cipriano - Svätý Cyprián bol väčšinu svojho života známy ako Cyprián "Mág" a skutočne to bol jeden z najväčších čarodejov, akých kedy ľudstvo malo. Mal absolútnu dominanciu nad všetkými prírodnými elementami a aj ľudskou mysľou a podvedomím. Nikto sa mu nedokázal vzoprieť, každý podľahol jeho magickej moci.

Narodil sa v Oriente v Antiochii vo veľmi bohatej a mocnej rodine. Preto mal prístup k najlepšiemu vzdelaniu a všetky podmienky na jeho rozvíjanie. Približne vo veku 30 rokov bol už jedným z najväčších a neskutočne obdivovaných čarodejov vtedajšieho sveta. Jeho výnimočné vzdelanie a postavenie mu zabezpečilo podporu vo všetkých kruhoch a tak Cyprián napísal množstvo kníh a písomných prác o mágii. Zaoberal sa najmä exorcizmom a bol veľkou autoritou v astrálnom svete, všetci duchovia, ako i zlé bytosti vždy neodkladne vyplnili všetky jeho príkazy a nariadenia. Preto sa Svätý Cyprián invokuje najmä v rituáloch ochrany, snímania kliatieb, či vyháňaní zlých bytostí a škodných duchov. Soška, či obrázok Svätého Cypriána má svoje pevné miesto na oltári všetkých čarodejov Latinskej Ameriky, pretože je ochrancom a radcom všetkých ľudí, ktorí sa vydali na cestu mágie a zároveň stráži ich posvätné miesto – oltár pred vnikom negatívnych síl a usmerňuje všetky kúzla, ktoré sa na danom oltári vykonávajú.

Orácia k Svätému Cypriánovi

V prípade potreby sa intervencia Svätého Cypriána invokuje nasledujúcou oráciou:

"Mocný Svätý Cyprián, čarodej nebies. Ty, kto poznáš všetky tajomstvá, pre Teba nič nie je nemožné. Odstrihni svojimi posvätnými nožnicami jazyk mojim nepriateľom a odstrihni aj cestu všetkým neprajníkom, ktorí sa chcú ku mne priblížiť so svojimi neprajnosťami. Vráť im dvojnásobok toho, čo oni želajú mne, ochraňuj ma a sprevádzaj ma v každom momente. Tak sa staň!"


Teraz, po prečítaní tejto modlitby je možno všetkým naším študentom mágie jasné, prečo na ľavej strane oltára pri soche Svätého Cypriána nechávame položené otvorené nožnice. Spolu s čarodejníckym krížom sú symbolom prítomnosti Svätého Cypriána. Samozrejme, aj on má svoju sviecu s patričnou farebnou kombináciou, ktorá umožňuje rýchly kontakt a prepojenie s jeho energiou. Svieca svätého Cypriána je červená-biela-čierna. V prípade núdze sa mu dá zapáliť aj čisto červená svieca, alebo fialová. A to najpodstatnejšie, nezabudnite mu vždy niečo ponúknuť, alebo venovať. Nežiadajte zázraky zdarma, ani duchovia nepracujú bez pláce.

zdroj: www.santeria.sk

Patróni Santérie

Spirituálni patróni sú bytosti duchovného sveta. Z ich mocou a pomocou sa vyslaná mágia manifestuje v materiálnom svete rýchlejšie a efektívnejšie. Patróni vidia všetky súvislosti ovplyvňujúce realizáciu požiadavky z pohľadu materiálneho ale aj duchovného sveta a tak vedia vyslanú energiu z rituálu nasmerovať tam kde je v daný moment potrebná k úspešnému vyriešeniu problému.

Česť a sláva vám Santa Barbara, Reina Mária Lionza, Don Juan del Dinero, San Cipriano, Dr. José Gregório Hernandéz, Don Nicanor Ochoa, Pomba Gira, Santa Muerte!!!

Spirituálni patróni sú bytosti duchovného sveta. Z ich mocou a pomocou sa vyslaná mágia manifestuje v materiálnom svete rýchlejšie a efektívnejšie. Patróni vidia všetky súvislosti ovplyvňujúce realizáciu požiadavky z pohľadu materiálneho ale aj duchovného sveta a tak vedia vyslanú energiu z rituálu nasmerovať tam kde je v daný moment potrebná k úspešnému vyriešeniu problému.

Česť a sláva vám Santa Barrbara, Reina Mária Lionza, Don Juan del Dinero, San Cipriano, Dr. José Gregório Hernandéz, Don Nicanor Ochoa, Pompa Gira, Santa Muerte!!!