Santa Barbara

Svätá BarbaraNajväčší sviatok pre mágov, čarodejov, santérov ktorý majú pakt s duchom používajúcim meno Santa Barbara je dátum 4.december. Tak ako v celej Latinskej Amerike tak aj na Slovensku máme kult Santérie a jeho patrónkou je práve táto vznešená dáma. Naša milovaná Santa Barbara žila pre 1700 rokmi a rok čo rok k nej vzhliadajú, uctievajú si ju, prosia ju o pomoc či už čarodejníci, ako aj bežní ľudia celého sveta, ktorí ju majú radi. V tento deň jej narodenín je jej sila ešte viac citeľná, tak aj vy nalejte Pani múdrosti a spravodlivosti pohár kvalitného alkoholu, zapálte jej červenú, alebo bielo červnú sviečku a zvolajte prípitok na jej Moc, Česť a Slávu! Pri tomto akte ju môžete požiadať o láskavosť. Ak to urobíte úprimne, určite Vás neodmietne. Na tvoju MOC, ČESŤ A VEČNÚ SLÁVU. TAK SA STAŇ!

Sviatok Santa Barbary: 4. decembra
Farby Santa Barbary: Červená a biela
Symbol Santa Barbary: Meč, Kráľovská koruna, Pávie pero, Kalich múdrosti
Číslo archetypu Santa Barbary: 8 Spravodlivosť

Vlastnosti Santa Barbary

Vysoká inteligencia múdrosť, rýchle myslenie, zmysel pre spravodlivosť a česť. Prejav Santa Barbary - Víťaz. Je dominantná, divoká, zmyselná, štedrá, odvážna, zásadová, vyhranená, spravodlivá,  nikdy sa neznižuje k neprávostiam. Pracuje v línii bielej mágie. Svojich čarodejov si vyberá sama, za jej pomoc a loajalitu od svojich stúpencov vyžaduje rešpekt a pozornosť. Príde ku každému človeku, kto ju volá, ak sa nejde čisto o egoistické ciele, alebo o praktiky čiernej mágie. V takom prípade obráti všetku energiu proti tomu, kto má zlé úmysli. Rovnako nenaplní žiadosti, smerované k naplneniu nerestí a závislostí, či už ide o závislosť na veci, alebo osoby.

Schopnosti Santa Barbary ako astrálnej bytosti

Ochrana pred zlom, odstraňovanie prekážok. problémov a porobení, prinavracanie partnerov, znovu spájanie rozbitých vzťahov, otváranie ciest k progresu a prosperite, podpora nových projektov, výkon spravodlivosti...

Káva so Santa Barbarou

Ak voláte Santa Barbaru uvedomte si, že si pozývate k sebe bytosť kráľovskej krvi. A preto jej pripravte náležité kráľovské uvítanie. Prinajmenšom na stôl prestrite čistý červený alebo biely obrus. Nájdite si k rozhovoru s kráľovnou spravodlivosti, moci a múdrosti kľudné a dôstojné miesto, kde si môžete sadnúť a prestrieť pre seba a pre Santa Barbaru. Pripravte si červenú alebo červeno-bielu sviečku, zasvätenú priamo Santa Barbare. Jej  uvarte zrnkovú kvalitnú mletú kávu, sebe, čo máte radi. Jej šálku s mletou kávou (poctivo namleté zrná) zalejte do väčšej tretiny vodou (bez cukru) a pomaly miešajte v smere hodinových ručičiek. Pri miešaní si opakujte nahlas, alebo v duchu "Santa Barbara, pozývam Ťa na kávu, táto káva je pre Teba!“ Toto volanie opakujte 8x a potom šálku posuňte pred seba a už sa jej viacej nedotýkajte. Obsah šálky môžete vyliať až po uplinutí 24 hodín!!! Ak chcete s Barbarou iba tak konverzovať, spojenie sa uskutoční telepaticky, ale časom môže prerásť až do clauriaudiencie, kedy ju budete môcť počuť. Ak si chcete niečo želať, kľudne tak urobte.

Ako požiadať Santa Barbaru a splenenie želania

Ak ste Barbare ponúkli kávu celkom určite už v tejto chvíli cítite jej prítomnosť, pretože ponúknutá káva teraz zároveň plní funkciu Vašej obetiny. Ak ste je kávu neponúkli, nalejte jej do malého pohárika nejaký silnejší kvalitný alkohol. Alkohol položte na stôl so slovami "Santa Barbara, tento pohárik je pre Teba!" a k nemu postavte červenú sviečku. Ak s ňou už sedíte na káve zapálte sviečku spoločne s vyslovením jej mena a to presne 8x. Potom 3x vyrieknite svoju prosbu k nej. Pri odriekaní prosby musíte sviečku držať, respektíve sa jej dotýkať oboma rukami a dívať sa akoby poza ňu na miesto za šálkou, či pohárikom. Možu sa objaviť rôzne fyzické i psychické prejavy ako vonkajšie tak i vnútorné, vyvolané osobným kontaktom s bytosťou Santa Barbary. Každý, kto to raz zažije, to chce zažiť znovu. Váš záujem o ňu ju isto poteší a čím lepší vzťah si s ňou vytvoríte, tým viacej jej pomoci sa vám dostane.

Modlitby - Prosby k Santa Barbare

"Bojovníčka nebies, Santa Barbara, vypočuj moje prosby o lásku .....mená oboch partnerov..., nech sa spoja telom i dušou, ochraňuj ich, aby nikto nezasahoval do ich spoločného šťastia. Mocná a spravodlivá bojovníčka za nebeské zázraky, bojuj za večnú lásku týchto milencov. Amen. Tak sa staň!"

"Bojovníčka nebies, Santa Barbara, vypočuj moje prosby o zdravie pre .....(meno človeka) nech sa jej/jeho telo i duša naplní čistou láskou, a nech ....zdravotný problém/choroba... odznie a vytratí sa z jeho plodného života. Mocná a spravodlivá bojovníčka za nebeské zázraky, bojuj za pevné zdravie a dlhý život tohto milého človeka. Tak sa staň!"

"Bojovníčka nebies, Santa Barbara, vypočuj moje prosby o prosperitu a hojnosť pre .....(meno človeka), nech si jej/jeho telo i duša vydýchne od ťarchy, ktorou trpí a nech sa rýchlo dostaví ten/tá, čo hodnotu dá jeho/jej práci a schopnosti ocení. Mocná a spravodlivá bojovníčka za nebeské zázraky, bojuj za spokojný život tohto milého človeka. Tak sa staň!"

Poznámka: Ak pýtame pre seba, rovnako uváďte svoje meno.

Napríklad: "Bojovníčka nebies, Santa Barbara, vypočuj moje prosby o zdravie pre MŇA, Mariána Ďuráka, nech sa moje telo i duša naplní čistou energiou,..." atď.

"Bojovníčka nebies, Santa Barbara, vypočuj moje prosby o prosperitu a hojnosť pre MŇA, Mariána Ďuráka, nech si moje telo i duša vydýchne od ťarchy,..."atď.

Svätá Barbora, či Svätý Mikuláš ???

Svätá Barbora má svoje miesto aj v slovenských a českých tradíciách. Samozrejme, že tieto priamo vychádzajú z pôvodných predkresťanských zvyklostí tohto kraja, pretože neskôr sviatok Svätej Barbory vytlačili oslavy Svätého Mikuláša, ktorý prebral väčšinu tradičných prvkov Barborských osláv a neskôr ich úplne vytlačil. Barbory sa začali objavovať už 3.12. po zotmení. Chodili od domu k domu, aby dobré deti obdarovali sladkosťami a tie zlé vyprášili metlou. Pri odchode nezabudli deti upozorniť na to, že celý rok budú "špehovať" cez komín, či deti poslúchajú a o rok sa vrátia, aby urobili poriadky.

Barborské oslavy v Čechách i na Slovensku

Vzhľadom na pôsobivý zjav Barbory a jej divoký vpád do domu, niet pochýb o tom, že sa každé dieťa snažilo čo najviacej poslúchať. V závislosti od miestnych tradícií chodila zvyčajne jedna Barbora, ale aj dve, tri, alebo celý sprievod Barbor. Boli to ženy v bielom odeve, s červenou, alebo modrou šerpou. Hlavu im zakrývala kapucňa, no niektoré mali na hlave aj "zlatú korunu". Tvár mali nalíčenú nabielo a prekrývali im ju dlhé vlasy. Vo svojej výbave mali zvon, ktorým zvonili po ceste, alebo pri dverách domu, vyrezávanú tekvicu so sviečkou na dlhej palici, ktorou svietili do okien, metlu na "vyprášenie" nezbedníkov, batôžtek s dobrotami, cukrovými srdiečkami "barborkami" a sladkými pečivkami "fakulkami".
Príchod Barbory, alebo Barborí, sa podobal na príchod divokej búrky, ktorá sa prihnala len tak "z čista-jasna". Najprv sa z tmavej noci objavila v okne vyrezávaná tekvica, ktorá strašidelne svietila a k tomu sa ozýval desivý zvuk metličiek, ktorými Barbora, alebo Barbory búchali z vonka po okne. Keď zazvonili zvoncom pri dverách, vbehli dnu, hľadali deti a vyzvedali, či boli celý rok dobré. Ďalej sa to už celkom zhoduje z mikulášskym nadeľovaním dobrôt, alebo "výprasku". Tie bohatšie Barbory občas porozhadzovali po dome aj nejaké drobné mince. Boli predsa kráľovského rodu ....

Santa Barbara - Svätica s modrou krvou

Santa Barbara bola jedným z najpopulárnejších svätcov stredoveku, no napriek tomu bola v roku 1960 odstránená z nového cirkevného kalendára. Jej kult však postupne silnel najmä v Karibiku a Latinskej Amerike, dokonca začala byť uctievaná aj medzi muslimami. V Európe bola známa najmä ako patrónka baníkov a delostrelcov. Ľudia sa k nej modlili aj v hodine smrti, aby orodovala za šťastnú a bezbolestnú smrť. Patrila medzi 14 svätých pomocníkov - "QUATUOR VIRGINES CAPITALES" a doteraz dominuje panteónu afrokaribskej aj hispánskej Santérie, kde patrí k tzv. "Siedmim mocnostiam" alebo k "Siedmim mocným".

Naša patrónka je kráľovná z Nikomédie, z oblasti dnešného Izmitu v Turecku, kde sa narodila okolo roku 230 n.l. Jej existencia bola preverená a dokázaná dlhoročným hagiografickým výskumom prestížneho Belgického spolku Bollandistov. Najspoľahlivejšie historické dáta vzťahujúce sa k Santa Barbare nájdeme práve v ich práci "Bibliotheca Sanctorum". Väčšinou sa všade uvádzajú "legendy" z nových prameňov schválených druhým Vatikánskym konzilom. Náboženstvo bolo vždy nástrojom politiky a moci, upravovalo znenie právd podľa vlastných potrieb. Tak sa vytrácali ozajstné historické fakty a nahradzovali sa výmyslami cirkevných hodnostárov a panovníkov za tzv."vhodnejšíe" verzie pravdy. Aj históriu Santa Barbary postihol rovnaký osud a z urodzenej a inteligentnej kráľovnej, ktorá sa vyznala dokonca aj v alchýmii a v príprave výbušných petrolejových zmesí, sa stala pokorne trpiaca a modliaca sa panna, zavretá do veže, sťatá vlastným otcom. Takto rozhodne jej život nevyzeral a ani týmto spôsobom neskončil. Každý, kto raz príde do kontaktu s duchom tejto urodzenej ženy to pochopí aj sám a veľmi rýchlo príde na to, prečo každá pôvodná modlitba k nej začína slovami "Bojovníčka nebies..." a prečo jej africkí otroci obrátení na kresťanskú vieru prisúdili vlastnosti Boha ohňa, blesku a hromu.

Spirituálni sprievodcovia

Spirituálni sprievodcovia sú bytosti duchovného sveta. Z ich mocou a pomocou sa vyslaná mágia manifestuje v materiálnom svete rýchlejšie a efektívnejšie. Vidia všetky súvislosti ovplyvňujúce realizáciu požiadavky z pohľadu materiálneho ale aj duchovného sveta a tak vedia vyslanú energiu z rituálu nasmerovať tam kde je v daný moment potrebná k úspešnému vyriešeniu problému.

Česť a sláva vám Santa Barbara, Reina Mária Lionza, Don Juan del Dinero, San Cipriano, Dr. José Gregório Hernandéz, Don Nicanor Ochoa, Pomba Gira, Santa Muerte!!!