Základný cenník veštenia z Tarotu


Veštenie na diaľku cez e-mail

  • Veštenie z Tarotu základná sadzba jeden okruh témy 20,- EUR

  • Veštenie z Tarotu rozšírená sadzba viac ako jedna téma 50,- EUR

  • Veštenie z Tarotu rozšírená sadzba viac tém, viac opakovaní (max.5) 100,- EUR


Veštenie z tarotu osobne

  • Veštenie z Tarotu jedna téma do 1 hodiny 20,- EUR

  • Veštenie z Tarotu 1 téma nad 1 hodinu času 30,- EUR

  • Veštenie z Tarotu väčší okruh tém do 1 hodiny 60,- EUR

  • Veštenie z Tarotu väčší okruh tém nad 1 hodinu 70,- EUR

  • Veštenie z tarotu opakované návštevy v 1 mesiaci (max 10 návštev) - balíček 150,- EUR